SORBETIN

uhlíkový sorbent spol.SORBETIN s.r.o.,  výrobní závod Vsetín  

Materiál Sorbetin na bázi expandovaného grafitu má  dobře definované póry nanometrů a vykazuje v nich  nízký tok třecí tekutiny, což činí jeho vlastnosti zajímavé pro filtraci a separaci. Zkoumáme permeaci přes mikrometrové extrudanty ty jsou vakuově těsné v suchém stavu, ale pokud jsou ponořeny do vody, fungují jako molekulární síta, blokující všechny rozpuštěné látky s hydratovanými poloměry většími než 4,5 angstromů.  Menší  ionty pronikají přes membrány rychlostí  tisícekrát  rychlejší, než se očekává u jednoduché difúze.    Věříme, že toto chování je způsobeno sítí  nanokapilár, které se otevírají v hydratovaném stavu a přijímají pouze druhy chemikálií a sloučenin  které se do nich vejdou.


Oblasti použití:   

SORBETIN® uhlíkový adsorbent - je schopný adsorbovat petrochemické a ropné látky nerozpustné ve vodě nebo plavající na hladině, vylité na zemi, látky těžší než voda.

Účinně adsorbuje toxické a chemické látky, hlavně kyseliny a alkoholy.

Adsorbuje také těžké kovy, škodlivé plyny, oleje.

Také pyly ze vzduchu.

Používá se hlavně na prevenci a odstraňování ekologických havárií,

do filtrů vody, plynů a vzduchu, na snížení radioaktivity a v stavebnictví na výrobu izolací,

omítek, malty a do betonů.

Pro svoje vlastnosti - nízká hmotnost a vysoká tepelná odolnost (krátkodobě 1.200°C,

dlouhodobě do 800°C) je vhodný k tepelné a zvukové izolaci a požární ochraně objektů.

Další oblasťi využití je výroba tepelně odolných těsnění, žáruvzdorných výrobků a izolací. Sublimuje až při teplotě nad 3.000°C.

SORBETIN® lze použít k provzdušnění půdy, kde působí jako stabilizátor vlhkosti, vylehčuje půdu a snižuje odpar , tím i spotřebu vody.

SORBETIN® má baktericídní vlastnosti a adsorbuje biologické škodliviny a hnis.

SORBETIN® má vlastnost rekuperace, tedy většinu adsorbovaných látek je možné získat v

pro další zužitkování, působením tlaku a nebo odstředěním - zpět.

SORBETIN® je chemickým složením prakticky čistý uhlík, je zdravotně neškodný, biologicky

a chemicky neutrální.

Technické údaje:

1. - Chemické složení : C ( uhlík ) 90 - 99 % hm., zůstatek do 100 % O, Si, Mg, Al

2. - Test požární bezpečnosti:  Použitý standard: STN ISO 871

Výsledek: Vzorek adsorbentu SORBETIN®  , do 650 °C, nevzplanula a nevznítila se.

3. - Adsorpční vlastnosti pro vybrané chemikálie:

Použitý standard: ASTM F 726-81

Adsorbát:

Výsledek: H3PO4 , Adsorpční schopnost - g adsorbátu / 1g, SORBETIN®, 98 g / 1g

Motorový Olej Madit OH HM 46 52 g / 1g

Ropa, Voda

4. Adsorpční vlastnosti pro vybrané kovy:

Použitý standard: STN 68 4134, Kov: Výsledek: Mangan (Mn), 53 / g 1g, 0,3 /g 1g,

Adsorpcie mg kovu / 1kg , SORBETIN®, 130 - 160 mg/ 1kg

Zinek (Zn) 230 - 250 mg/ 1kg

Měď (Cu) 260 - 290 mg/ 1kg

Chróm (Cr) 200 - 230 mg/ 1kg

Kadmium (Cd) 280 - 320 mg/ 1kg

Olovo (Pb) 910 - 950 mg/ 1kg

Nikl (Ni) 160 - 190 mg/ 1kg


SORBETIN  sorbované látky :

kyselina dusičná 65%, kyselina fosforečná 85%, kyselina chlorovodíková 30% , 

kyselina sírová 96%     

kyselina mravenčí , kyselina octová, louh sodný, louh draselný,

benzín ,motorová nafta,  Ropa , Surový zbytek Lehká ropa Frakce ,strojní oleje, olejové barvy,  Rostlinné oleje ,Silikonové oleje ,

amoniak ,acetonitril ,Peroxid vodíku, hexan, heptan, dichlormethan,dichlorethan

Tetrachlormethan, terpentýn, Toluen ,xylen, Fenol, chloroform, yklohexanon,

ethylbenzen,  Izopropylalcohol, butylalkohol, benzol, metylalkohol ,etylalkohol

trichlorethylen ,PCB polychlorované bifenyly , a množství dalších organických látek

Kovy   Cu, Ni, Mn, Cd, Hg, As, Cr, Fe, Pb, Zn ,BOD5, COD.

zvětšený řetězec  extrudovaného  uhlíkového sorbentu  pod mikroskopem   a  volně sypaný  a nanoballs

zkouška  uhlíkového sorbentu  z odmaštovadlem

zkouška sorbentu  z motorovým olejem 

Instalace  pevných filtrů odpadní vody 

Výrobní prostory závodu  01 Habartov  - výroba sorpčních  podušek 

Plnící  stroj  z váhou     -                                speciální  textilie   pro podušky a rukávy  

Výhody expandovaného grafitu jako ochrana před plamenem bez halogenů  

Vytvoření  intumescentní   vrstvy

  • Zastaví nebo zpomalí šíření ohně
  • Zabraňuje šíření toxických plynů
  • Vysoká účinnost při nízkém využití objemu